Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Na pierwszą pensję w wysokości trzech tysięcy liczą młodzi ludzie, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy. To więcej niż średnia krajowa.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

altMinisterstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, przekazało dodatkowe wytyczne dotyczące umów partnerstwa zawieranych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków funduszy norweskich i EOG. Informacje stanowią uzupełnienie zapisów na temat partnerstwa ujętych w punkcie 4.6.3. Podręcznika Wnioskodawcy Programu PL07.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawa – Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowanie do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Urząd Zamówień Publicznych postanowił zaproponować podniesienie owego progu – jednakże tylko do równowartości 20.000 euro.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Wysokość renty socjalnej uzależniona jest od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Stanowi ona 84% kwoty tej renty. Renta podlega waloryzacji corocznie od 1 marca. Od 1 marca 2012 r. renta socjalna wynosi 682,67 zł.

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Instytucja Zarządzającej PO KL wyjaśniła wątpliwości interpretacyjnych zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL dotyczące kosztów pośrednich