Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dokument pn. Wskazówki do weryfikacji racjonalności i zasadności wydatków w ramach POKL. Dokument zawiera zbiór najważniejszych zasad wynikających z obowiązującego Systemu Realizacji POKL oraz tabelaryczne zestawienie cen dla wybranych towarów i usług, których poziom co do zasady nie powinien być przekraczany. Wskazane poziomy wydatków na poszczególne towary i usługi co do zasady nie powinny być przekraczane zarówno przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie, jak również przez realizatorów projektów.

Celem opracowanego dokumentu jest zapewnienie jeszcze lepszej jakości, usprawnienie i ujednolicenie procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych i systemowych oraz ułatwienie Instytucjom Pośredniczącym/Wdrażającym dalszego aktualizowania zestawień cen maksymalnych.

Zalecenia powinny być wykorzystywane przez osoby oceniające projekty, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących finansowej weryfikacji założeń projektu , osoby dokonujące weryfikacji wniosków o płatność (opiekunów projektów), jak również członków zespołów kontrolujących w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, a także inne osoby nadzorujące realizację projektów.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie MAC.