Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawy okołobudżetowej), przedłożony przez ministra finansów. Jednym z elementów wynikających z tego dokumentu są zmiany dotyczące PFRON-u.

Zmiany te dotyczą:

  • uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwoty dofinansowania to: 480 zł, 960 zł i 1.920 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika;
  • kwota dofinansowania będzie zwiększona o 640 zł dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną m.in. chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi oraz dla niewidomych.

Źródło: PFRON