Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Aktualności

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Ekonomia i finanse

W ramach troski o właściwy poziom świadczeń rentowych i emerytalnych Minister Pracy i Polityki Społecznej proponuje poszerzenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W odniesieniu do członków rad nadzorczych Minister wskazuje, że wraz z rozwojem rynku kapitałowego stale rośnie grupa osób, które czerpią środki utrzymania z działalności o charakterze osobistym polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji. Zgodnie z danymi ZUS w grudniu minionego roku 20,1 tys. osób wykonywało taką pracę jako jedyną, a kolejne 29,0 tys. – obok innego zajęcia. W przypadku tych pierwszych argumentem przemawiającym za objęciem ich obowiązkiem odprowadzania składek jest fakt, że jest to ich jedyne zarobkowe zajęcie; w przypadku tych drugich – w szczególności to, że możliwość bycia członkiem rady nadzorczej i osiągane z tego tytułu przychody rekompensują niższe od możliwego do uzyskania na rynku, wynagrodzenia z pracy. W efekcie Minister proponuje, aby cały przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej był podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a płatnikiem składem był podmiot, w którym rada nadzorcza działa.

Z kolei w przypadku umowy zlecenia proponuje się zrównanie wykonywania tej umowy z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to w szczególności, że jeżeli w przeliczeniu na okres miesiąca podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z podstawowych tytułów byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia, to obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegałaby również umowa zlecenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.