Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Tematy: Pracownik Samorządowy

Prawo i orzecznictwo

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik Samorządowy

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Ekonomia i finanse

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Styl życia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Pracownik samorządowy - Aktualności

gazeta kobietaJak podała na swoich łamach „Rzeczpospolita”, Rada gminy Dalików podjęła uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej przez gminę. W uchwale tej zapisano też m.in., że za treść gazety i pracę redakcji odpowiada redaktor naczelny, którego powołuje i odwołuje rada gminy.

Wojewoda łódzki stwierdził, w toku badania legalności uchwały, że powyższe postanowienia w sposób istotny naruszają prawo. -Z treści uchwały wynika, że redaktora naczelnego gminnej gazety powołuje i odwołuje rada gminy. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym nie ma takiego upoważnienia ustawowego, które przyznawałoby radzie gminy kompetencje w tym zakresie - wyjaśnia Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki.

Jak wynika z art. 68 kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w przepisach odrębnych. - Oznacza to, że kodeks pracy nie określa samoistnie przypadków, w których dochodzi do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, pozostawiając to odrębnym przepisom. Mogą to być tylko przepisy rangi ustawowej. Taka podstawa nawiązania stosunku pracy może być zastosowana jedynie w ściśle określonych przypadkach - uzasadnia wojewoda.

Organ nadzoru stwierdził więc, że uchwala gminnej rady została podjęta bez podstawy prawnej (sygnatura akt / PNK-I.4131.68.2012). Oznacza to, że uchwała podjęta została z naruszeniem wyrażonej w art. 7 Konstytucji zasady legalizmu. Zasada ta zobowiązuje organy władzy publicznej, w tym również organy jednostek samorządu terytorialnego, do działania na podstawie i w granicach prawa.

źródło: prawo.rp.pl