Pracownik samorządowy - Aktualności

Resort administracji oublikował listę samorządów, które zakwalifikowały się do objęcia zadaniem opracowania standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w jednostkach samorządu terytorialnego, w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

Na liście podstawowej znalazło sie 28 urzędów administracji samorzadowej. Spotkanie organizacyjne ma odbyć się dla nich w drugiej połowie stycznia. Lista rezerwowa obejmuje dalszych 26 samorządów. Te jednostki będą miały pierwszeństwo w kolejnej rekrutacji, która zostanie przeprowadzona w czerwcu.

Listy można obejrzeć tutaj.

Źródło: administracja.mac.gov.pl