Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

POMOC SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Pomoc społeczna - Prawo i zarządzanie

Liczba dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Komentarz do art. 61 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 „Art. 61. 1. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2.

2. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.”

W zakresie stosowania art. 61 aktualne pozostają uwagi przedstawione przy omówieniu art. 53, który zawiera analogiczna regulację, z wyjątkiem oczywiście maksymalnej liczy wychowanków mogących przebywać w tym samym czasie w rodzinnym domu dziecka. Link do artykułu jest TUTAJ.