Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W odpowiedzi na pytanie czy student studiów stacjonarnych może uzyskać status bezrobotnego, WSA w Gliwicach stwierdził, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za bezrobotnego nie może być uznana osoba ucząca się, za wyjątkiem osób uczących się w szkole dla dorosłych, przystępujących do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły dla dorosłych oraz uczących się w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych. Należy zatem stwierdzić, że w grupie ubiegających się o status bezrobotnego nie ma studenta studiów stacjonarnych. (wyrok z dnia 7 września 2016 roku, sygn. akt: IV SA/Gl 88/16).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Starosta jest uprawniony do procedowania jedynie w zakresie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy. Postępowanie prowadzone przez ten organ w zakresie utraty przez stronę zasiłku transferowego należy uznać za bezprzedmiotowe (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 lipca 2016 r., III SA/Łd 298/16, nieprawomocny).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współdziałanie w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Osoby dotknięte problemem alkoholowym mogą być objęte pomocą społeczną, niemniej od osób tych również wymaga się aktywności w dążeniu do poprawy sytuacji bytowej i materialnej. Wyrok NSA z 2 września 2016 r. sygn. I OSK 2902/14.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Dziecka i uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia 500+ cudzoziemce, której nadano status uchodźcy. – To prawdopodobnie pierwsze orzeczenie, które dotyczy prawa uchodźców do uzyskania świadczenia 500+. Mamy nadzieję, że da ono początek linii orzeczniczej, która zagwarantuje realizację zasady równego traktowania wszystkich dzieci w zakresie dostępu do tego świadczenia – komentuje Marek Michalak.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOrgan administracji publicznej musi udostępnić usługę, która pozwala na komunikowanie się.