Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. Uczestnikom przedstawiona została aktualna informacja na temat realizacji Gwarancji w 2016 r. przez wszystkie instytucje wspierające młodzież na rynku pracy: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”) oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Specjalnym gościem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, którego przedstawiciele przedstawili działania w zakresie docierania z ofertą aktywizacyjną do młodzieży w Małopolsce.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyZgodnie z wieloletnią tradycją, odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa”, odbędzie się 15 listopada 2016 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przesłanki wymagane do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie uprawniają organów administracji do uznaniowego przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2016 r., VIII SA/Wa 393/16).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyFakt, że osoba na skutek znacznego pogorszenia stanu zdrowia i konieczności sprawowania nad nim opieki nie będzie mogła po opuszczeniu szpitala powrócić do poprzedniego miejsca zamieszkania, nie oznacza, że stała się w związku z tym osobą bezdomną, a jedynie że jest obecnie osobą wymagającą opieki.