Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzyznawanie zasiłku celowego specjalnego jest decyzją podejmowaną w ramach tzw. uznania administracyjnego, po dokonaniu właściwego ustalenia stanu faktycznego i jego oceny, w szczególności pod kątem czy w przedmiotowej sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony przypadek". Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 1 grudnia 2016 r. sygn. III SA/Kr 986/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDla oceny czy placówka w której została umieszczona osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych na podstawie przepisów cytowanej ustawy, jest placówką zapewniającą całodobowe utrzymanie, ze skutkiem określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest ustalenie i ocena, czy placówka rodzajowo nawet wymieniona w definicji określonej w art. 2 pkt 6 ustawy, jest instytucją zapewniającą nieodpłatne pełne utrzymanie. Wyrok WSA w Białymstoku z 21 września 2016 r. sygn. II SA/Bd 792/16.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyRzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z 2014 r. (Dz. U. poz. 598). Wprowadza ona nowe, skuteczne formy organizowania pomocy dla osób bezrobotnych, ale wykorzystuje przy tym dane osobowe nie dając tym, których dane są przetwarzane, odpowiednich gwarancji.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyOd grudnia br. osoby głuche oraz głuchonieme mogą kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta poprzez aplikację mobilną Migam.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyBezrobotny może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego tylko wówczas, jeżeli miał (a co najmniej przy zachowaniu należytej staranności, jakiej można by w danym przypadku odeń wymagać: powinien mieć) świadomość wystąpienia zdarzeń, które zgodnie z udzielonym jemu uprzednio w sposób właściwy pouczeniem skutkują utratą statusu bezrobotnego.