Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany24 listopada br. odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracowników socjalnych, w trakcie której zaprezentowane zostaną wyniki badania przeprowadzonego w 2016 r. wśród naszej grupy zawodowej. Organizatorzy informują o możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu i zapraszają do nadsyłania zgłoszeń.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNowelizacja zmienia przepisy w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Opowiedzenie się za wyłączeniem dopuszczalności wydania decyzji w sytuacji zawarcia umowy o wysokości partycypacji, gdy kwota tej partycypacji odbiega od rzeczywistych kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej, a niejednokrotnie zobowiązanie umowne jest niewykonywane, czyniłoby iluzorycznym ustawowy obowiązek osób wymienionych w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszenia kosztów pobytu osoby bliskiej w domu pomocy społecznej. Wyrok WSA w Białymstoku z 4 października 2016 r. sygn. II SA/Bk 454/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Dofinansowanie, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r., II SA/Rz 1664/15, nieprawomocny).

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Resort rozwoju opublikował zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”