Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Wyrok NSA z dnia 7 września 2010 r. sygn. I OSK 662/10

Zwrot "posiadać własne dziecko" należy odczytywać jako związek frazeologiczny języka potocznego, który oznacza tyle co "mieć dziecko", a więc być ojcem albo matką dziecka. Słowo "posiadać" najczęściej jest używane zamiast czasownika "mieć". Zatem odczytując zwrot "posiadać własne dziecko" jako związek wyrazowy, którego znaczenie jest sumą znaczeń jego składników (związek frazeologiczny) należy stwierdzić, że znaczy on tyle co "mieć własne dziecko". Jeśli bowiem posiadamy dziecko to znaczy, że istnieje osoba, którą możemy określić mianem naszego dziecka. Skoro zaś w związku frazeologicznym pojawia się słowo "własne" (którym określamy coś co ma związek tylko z daną osobą), to cały zwrot "posiadać własne dziecko" należy odczytywać jako znaczący, że dana osoba jest ojcem lub matką dziecka.
Z powyższego wynika, że wykładnia językowa przepisu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi do wniosku, iż świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona jest pełnoletnia i jest ojcem lub matką dziecka.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Przy interpretacji tego wymogu należy odnieść się do tego jakie wymagania prawo stawia osobom, które byłyby zatrudnione danym stanowisku na innej podstawie niż umowa o wolontariat. Przykładowo ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, Karta nauczyciela stawiają określone wymagania osobom zajmującym określone stanowiska pracy. Wolontariusz nie może wykonywać pracy nauczyciela jeżeli nie posiada stosownych kwalifikacji, czy wykonywać pracy socjalnej jeżeli nie posiada kwalifikacji do bycia pracownikiem socjalnym.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Na początku tego roku GUS opublikował raport o beneficjentach pomocy społecznej Polsce. Skala pomocy społecznej w Polsce jest niebagatelna, gdyż w 2008 roku dotyczyła 7,8% ogółu gospodarstw domowych, które skupiały 8,6% populacji naszego kraju, a w liczbach bezwzględnych 3,2 mln osób. Ponadto rodziny z dziećmi na utrzymaniu otrzymały świadczenia rodzinne dla 3,4 mln dzieci w wieku 0-18 lat, co stanowi niemal 43% ogółu populacji w tym wieku.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosła w czerwcu 2010 roku 11,6 proc. i w porównaniu do maja br. spadła o 0,3 punktu procentowego.
W analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten obniżył się o 0,1 punktu (z 10,7 proc. do 10,6 proc.). W czerwcu 2010 roku spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej natężenie bezrobocia zmniejszyło się w województwach o najwyższej stopie bezrobocia - czyli warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (o 0,7 punktu), najsłabszy spadek odnotowano w województwach z dużymi aglomeracjami, czyli w mazowieckim i śląskim (o 0,2 punktu). Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2010 roku wyniosła 1 846 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja 2010 roku spadła o 62 tys. osób (tj. o 3,2 proc.).
Czerwiec należał do miesięcy, w którym z reguły po wiosennym ożywieniu na rynku pracy odnotowywano wzrost bezrobocia, głównie ze względu na wzmożoną rejestrację osób kończących szkoły. Ta niekorzystna sytuacja zmieniła się od czerwca 2003 roku i aktualnie w tym okresie następuje ogólny spadek liczby bezrobotnych. Spadek bezrobocia dotyczy głównie mężczyzn, zatrudniających się przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, budownictwie.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2010 roku wyniosła 90 tys. i w porównaniu do maja 2010 r. wzrosła nieznacznie, bo o 700 (o 0,8 proc.). W czerwcu 2009 roku pracodawcy zgłosili 78,9 tys. ofert pracy (o 6,1 tys. czyli o 7,2 proc. mniej niż w maju 2009 r.).

Źródło: www.mpips.gov.pl

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska, z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym zaprasza do stworzenia Księgę, na którą złożą się świadectwa osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego. Każdy kto znalazł się w takiej sytuacji może stać się jej współautorem i podzielić się z innymi swoją wyjątkową wiedzą. Konkurs skierowany jest do osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Cele konkursu:

 • Zbudowanie świadectwa życia w ubóstwie w Polsce w 2010 r.
 • Księga może otworzyć oczy wielu ludziom, dziennikarzom i politykom na realia życia tych, którzy są ich współobywatelami. Może pomóc w zmianie niesprawiedliwych i krzywdzących opinii o ubóstwie i ludziach, którzy go doświadczają, a poprzez to wspomóc demokratyczne podejmowanie decyzji zmierzających do poprawy warunków i jakości życia tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
 • Księga może być symbolem odwagi i solidarności w obliczu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Termin nadsyłania prac: 30 września 2010. Adres na który należy nadsyłać prace: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa.

Źródło: www.mpips.gov.pl