Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej nie jest wadliwe wydanie jednej decyzji przyznającej pomoc w celu zaspokojenia kilku niezbędnych potrzeb życiowych. Żaden przepis ustawy nie obliguje organu do wydawania w tym zakresie odrębnych decyzji, jeśli żądanie oparte jest na tej samej podstawie prawnej. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu z 28 lipca 2016 r. sygn. II SA/Op 247/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzepis ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczący prawa do zasiłku przysługującego bezrobotnemu ma charakter bezwzględnie obowiązujący (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2012 r., II SA/Ol 1142/12).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawodawca nie przewidział prawnej możliwości ingerowania osób bliskich w działania podejmowane przez zainteresowanego w związku z ubieganiem się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Ma to znaczenie ochronne, gdyż zawarcie w przepisie możliwości zablokowania takiej inicjatywy i jej realizacji przez osoby bliskie, mogłoby prowadzić do pokrzywdzenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 24 maja 2016 r. sygn. IV SA/Gl 1193/15.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Szuflada: Szuflada

Jednym z gminnych zadań publicznych jest zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu na trasie dom - szkoła - dom, tj. spełnienie obowiązków gminy wynikających z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzyznanie świadczenia w formie specjalnego zasiłku celowego ma charakter wyjątkowy. Skoro ustawodawca zastrzegł, że świadczenie to jest przyznawane jedynie "w szczególnie uzasadnionych przypadkach", to przypadek uzasadniający przyznanie tego świadczenia nie może należeć do przypadków zwykłych, powszechnych, zazwyczaj występujących.