Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKażdy podmiot, który prowadzi placówkę świadczącą usługi polegające na zapewnieniu całodobowej opieki dla osób chorych czy w podeszłym wieku, powinien spełniać wymagane przez ustawodawcę standardy (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r., I SA/Wa 2069/07).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w przedmiocie prawidłowości nałożenia obowiązku zwrotu opłaty za pobyt w DPS. W wyroku z dnia 16 czerwca 2016 roku (sygn. akt: I OSK 2304/14), NSA stwierdził, że wnoszenie opłat nie obciąża równocześnie wszystkich zobowiązanych, ale obowiązek ten przechodzi na nich w kolejności ustalonej w ustawie o pomocy społecznej.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyProwadząc postępowanie w sprawie wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej organ obowiązany jest ustalić zakres koniecznej dla wnioskodawcy pomocy. Niezbędne jest w związku z tym ustalenie, że z jednej strony istnieją okoliczności kwalifikujące wnioskodawcę do umieszczenia w domu pomocy społecznej - wiek, choroba, niepełnosprawność - z drugiej strony organ winien ustalić, że nie jest w stanie zapewnić wnioskodawcy niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w niezbędnym zakresie. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 2 czerwca 2016 r. sygn. IV SA/Gl 1185/15.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Powstał międzyresortowy zespół ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Premier Beata Szydło podpisała zarządzenie o jego utworzeniu 29 sierpnia br.