Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDla oceny czy placówka w której została umieszczona osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych na podstawie przepisów cytowanej ustawy, jest placówką zapewniającą całodobowe utrzymanie, ze skutkiem określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest ustalenie i ocena, czy placówka rodzajowo nawet wymieniona w definicji określonej w art. 2 pkt 6 ustawy, jest instytucją zapewniającą nieodpłatne pełne utrzymanie. Wyrok WSA w Białymstoku z 21 września 2016 r. sygn. II SA/Bd 792/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyBezrobotny może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego tylko wówczas, jeżeli miał (a co najmniej przy zachowaniu należytej staranności, jakiej można by w danym przypadku odeń wymagać: powinien mieć) świadomość wystąpienia zdarzeń, które zgodnie z udzielonym jemu uprzednio w sposób właściwy pouczeniem skutkują utratą statusu bezrobotnego.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNaczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS 4/16) wydanym składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW myśl art. 8 ust. 4 ustawy do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie wlicza się świadczenia wychowawczego. Jednakże podkreślić należy, że organ podejmując decyzję w ramach uznania administracyjnego zobowiązany był rozważyć wnikliwie sytuację rodzinną, majątkową i życiową wnioskodawczyni. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 15 listopada 2016 r. sygn. II SA/Łd 648/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKontynuujemy temat koordynacji przez asystenta rodziny pomocy o której mowa w art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” nakłada dodatkowa zadania na asystentów rodziny. Zadania, o których mowa w przywołanym przepisie mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy - corocznie ma to być kwota nie większa niż 70 mln złotych.