Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie tj. art. 102 ust. 2 i art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, nie mają wiec zastosowania do instytucji zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu – tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z dnia 14 maja 2014 roku wydanego w sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 228/14.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Przesłanki wymagane do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie uprawniają organów administracji do uznaniowego przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2016 r., VIII SA/Wa 393/16).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyFakt, że osoba na skutek znacznego pogorszenia stanu zdrowia i konieczności sprawowania nad nim opieki nie będzie mogła po opuszczeniu szpitala powrócić do poprzedniego miejsca zamieszkania, nie oznacza, że stała się w związku z tym osobą bezdomną, a jedynie że jest obecnie osobą wymagającą opieki.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW ramach systemu rehabilitacji zawodowej, z którego korzystać mogą również osoby niesłyszące, funkcjonuje wiele instrumentów aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.