Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Ustalenie statusu osób bezrobotnych oraz ich uprawnień jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez te osoby odpowiednich dokumentów, w tym potwierdzających okresy uprawniające do zasiłku dla bezrobotnych. – takie stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 20 września 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: IV SA/Gl 119/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2016 r. sygn. I OSK 1849/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNowelizacja zmienia przepisy w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Opowiedzenie się za wyłączeniem dopuszczalności wydania decyzji w sytuacji zawarcia umowy o wysokości partycypacji, gdy kwota tej partycypacji odbiega od rzeczywistych kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej, a niejednokrotnie zobowiązanie umowne jest niewykonywane, czyniłoby iluzorycznym ustawowy obowiązek osób wymienionych w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszenia kosztów pobytu osoby bliskiej w domu pomocy społecznej. Wyrok WSA w Białymstoku z 4 października 2016 r. sygn. II SA/Bk 454/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Dofinansowanie, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r., II SA/Rz 1664/15, nieprawomocny).