Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Senat przyjął 4 listopada nowelizację ustawy o  promocji zatrudnienia. Dzięki zmianom opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOd 1 stycznia 2017 r. osobie, która wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały – świadczenie to będzie przyznawane wstecz, po uzyskaniu orzeczenia, od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek stały, do którego trzeba będzie dołączyć potwierdzenie o jego złożeniu.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySentencja decyzji o pozbawieniu osoby statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku powinna również zawierać określenie okresu na jaki pozbawienie statusu bezrobotnego następuje. W uzasadnieniu natomiast takiej decyzji powinny znaleźć się ustalenia faktyczne i prawne, zgodnie z postanowieniami art. 107 § 3 k.p.a. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2016 r., III SA/Kr 715/16, nieprawomocny).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Biorąc pod uwagę brzmienie art. art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 3 ust. 4 tej ustawy należy wskazać, że decyzja w zakresie przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, jak również w kwestii określenia jego wysokości, podejmowania jest w ramach uznania administracyjnego. – tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach wydanego w dniu 13 września 2016 roku (sygn. akt: IV SA/Gl 969/15).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzy zasiłkach celowych organ może dokonać gradacji wagi zgłaszanych przez wnioskodawców potrzeb. Tak wynika z wyroku NSA z 21 października 2016 r. sygn. I OSK 1904/16.