Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyUstawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uzależnia charakter nienależnie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych od faktem jego wypłaty oraz braku zaliczenia przez organ rentowy wypłaconej kwoty na poczet przyznanego zasiłku chorobowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2016 r., I OSK 168/15).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZ istoty świadczeń jakimi są stypendium stażowe i renta socjalna wynika niewątpliwie niemożność jednoczesnego pobierania obydwu z nich (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2016 r., IV SA/Po 130/16).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySpełnienie kryteriów przez osobę ubiegającą się o taki zasiłek nie oznacza, że istnieje po jej stronie roszczenie o przyznanie tego świadczenia w wysokości, którą sama określi.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 7 września 2016 r., IV SA/Gl 88/16 rozważał problematykę uzyskania statusu bezrobotnego przez osobę uczącą się.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz wnikliwym zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Wyrok SA z 8 listopada 2016 r. sygn. I OSK 1656/16.