Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem projektowanej ustawy jest zmiana systemu instrumentów polityki mieszkaniowej państwa, z uwzględnieniem istniejących potrzeb społecznych w zakresie dostępu do mieszkań. Zachęcamy do zapoznania się z projektem założeń do ustawy dostępnym na stronie internetowej ministerstwa, zwłaszcza, że zmiany zakładają, że to gminy będą pełniły w nowym systemie kluczową funkcję w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Źródło: www.mi.gov.pl