Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNa najbliższym posiedzeniu Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST omawiany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ma na on celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Konieczność wprowadzenia zmian do ustawy wynika z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji pierwszej edycji programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Główne zmiany to :

 • złagodzenie warunku wynajęcia minimum 50% lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego osobom wychowującym dzieci, jako zobowiązania wynikającego z ustawy, który w dużej mierze stanowił barierę uczestnictwa w programie dla społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi,
 • objęcie możliwością uzyskania finansowego wsparcia przez spółdzielnie mieszkaniowe na realizację lokali zamieszkiwanych w oparciu o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w celu aktywizacji grona inwestorów spółdzielczości mieszkaniowej,
 • podwyższenie poziomu partycypacji z 25 do 30% kosztów przedsięwzięcia, w celu ułatwienia montażu finansowego przedsięwzięcia,
 • podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego,
 • uelastycznienie zasady proporcjonalnego podwyższenia czynszu w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych,
 • doprecyzowanie wzoru do obliczenia kwoty zwracanej partycypacji.

Głównym celem jest zaś zwiększenie efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na program, w tym środków z budżetu państwa, przy jednoczesnym adekwatnym wykorzystaniu potencjału inwestorów społecznego budownictwa czynszowego.

Zakłada się, że efekty nowelizacji ustawy będą corocznie przedmiotem analizy w ramach procedury ewaluacji programu określonej w ustawie. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w terminie do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od roku 2017, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego wraz z oceną wdrażania i rekomendacjami na kolejny rok.

Podstawowymi wskaźnikami ewaluacji programu będą mierniki oceny efektów rzeczowych (liczba sfinansowanych w ramach programu mieszkań).