Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzyznawanie zasiłku celowego specjalnego jest decyzją podejmowaną w ramach tzw. uznania administracyjnego, po dokonaniu właściwego ustalenia stanu faktycznego i jego oceny, w szczególności pod kątem czy w przedmiotowej sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony przypadek". Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 1 grudnia 2016 r. sygn. III SA/Kr 986/16.

W rozpatrywanej sprawie skarżący zwrócił się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie mu świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego na wynajęcie pokoju w Niemczech, uzasadniając to chęcią dorobienia do emerytury w wyuczonym zawodzie mechanika i szklarza. Organ odmówił przyznania pomocy, a sąd oddalił skargę, wskazując w uzasadnieniu, że przyznawanie zasiłku celowego specjalnego jest decyzją podejmowaną w ramach tzw. uznania administracyjnego, po dokonaniu właściwego ustalenia stanu faktycznego i jego oceny, w szczególności pod kątem czy w przedmiotowej sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony przypadek". W ocenie sądu zarówno organ I instancji jak i organ odwoławczy dokonały szczegółowej analizy stanu faktycznego, stwierdzając jednoznacznie, iż skarżący nie spełnia warunków określonych w art. 39 i art. 41 ustawy o pomocy społecznej. Co więcej, jego sytuacja życiowa nie spełnia kryteriów "szczególnie uzasadnionego przypadku", co mogłoby wpłynąć na decyzję o przyznaniu środków.

Źródło: CBOSA