Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW myśl art. 8 ust. 4 ustawy do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie wlicza się świadczenia wychowawczego. Jednakże podkreślić należy, że organ podejmując decyzję w ramach uznania administracyjnego zobowiązany był rozważyć wnikliwie sytuację rodzinną, majątkową i życiową wnioskodawczyni. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 15 listopada 2016 r. sygn. II SA/Łd 648/16.

Odnosząc się do przedmiotu sprawy Sąd wskazał, że oceniając sytuację materialną strony słusznie zauważył, że dzieci skarżącej otrzymują świadczenie wychowawcze w łącznej kwocie 1000 zł miesięcznie. Choć, jak już wyżej wskazano, świadczenia z tego tytułu nie podlegają zaliczeniu do dochodu rodziny, to niewątpliwe nie można pominąć faktu, iż mają znaczący wpływ na poprawę sytuacji materialnej rodziny i możliwość zaspokojenia jej potrzeb. Organ rozstrzygając w przedmiocie zasiłku celowego winien mieć na uwadze, ze pomoc społeczna ma charakter pomocniczy co oznacza, że państwo jest obowiązane udzielać pomocy wówczas, gdy zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych przekracza możliwości jednostki. Przedmiotowa pomoc winna mieć charakter przejściowy, prowadząc do wykształcenia odpowiednich postaw u osób z niej korzystających prowadzących do wykorzystywania własnych uprawnień, zasobów i możliwości w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA