Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyW dzisiejszej części zajmiemy się wprowadzonymi ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” zmianami w ustawie o dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej będzie także osoba, która jest w ciąży. Warunkiem uzyskania pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego ciążę. Przepisy nie precyzują o jaki dokument może chodzić. Z pewnością będzie mogło to być zaświadczenie wydane przez lekarza. Inaczej niż w przypadku świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia, którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”, pomoc prawna będzie przysługiwała niezależnie od tego, w którym tygodniu ciąży kobieta została objęta pomocą lekarską. Dla prawa do skorzystania z usług nie będzie miało również znaczenia to, czy kobieta będzie posiadała zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”.

W sytuacji kryzysowej lub w przypadku zdarzenia losowego osoba uprawniona będzie mogła złożyć zamiast dokumentu oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o prawie do skorzystania z pomocy prawnej (zmiana załącznika nr 3 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej).

Pomoc prawna będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Wydaje się, że pojęcie „zakres związanym z ciążą i urodzeniem dziecka” powinien być rozumiany szeroko i obejmować również takie kwestie jak poinformowanie o prawie do świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej związanych z urodzeniem dziecka oraz biorąc pod uwagę kontekst przyjęcia zmian w przepisach takie kwestie jak poinformowanie matki o uprawnieniach wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z ciążą i urodzeniem dziecka czy porad związanych z uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, jeżeli będą one dotyczyć dziecka.