Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz wnikliwym zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Wyrok SA z 8 listopada 2016 r. sygn. I OSK 1656/16.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że stan faktyczny sprawy z daty podjęcia zaskarżonej decyzji nie wskazywał na naruszenie przez organy administracji art. 54 ustawy o pomocy społecznej – z akt sprawy wynikało, że skarżącej mogła zostać zapewniona pomoc w postaci zwiększenia usług opiekuńczych w miejscu jej zamieszkania. Sąd podkreślił, że okoliczność rezygnacji przez skarżącą z dodatkowych godzin usług opiekuńczych nie przesądza w żaden sposób o konieczności skierowania jej do domu opieki społecznej.

Źródło: CBOSA