Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzy zasiłkach celowych organ może dokonać gradacji wagi zgłaszanych przez wnioskodawców potrzeb. Tak wynika z wyroku NSA z 21 października 2016 r. sygn. I OSK 1904/16.

Sąd wskazał, że organy administracji w zakresie pomocy społecznej działają w oparciu o środki finansowe, których wysokość jest ściśle określona i w tak wyznaczonych granicach muszą realizować swoje zadania. Są one więc upoważnione do limitowania rozmiaru przyznawanych świadczeń z uwagi na ograniczone środki finansowe, gdyż posiadane fundusze muszą rozdzielać pomiędzy stale rosnącą liczbę osób, wymagających pomocy. Muszą zatem dokonywać również gradacji wagi zgłaszanych przez wnioskodawców potrzeb. W ramach pomocy społecznej nie jest więc możliwe zaspokojenie wszystkich, nawet uzasadnionych, potrzeb osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń. Nawet bowiem niewielkie przesunięcie środków, którymi dysponuje organ może skutkować brakiem realizacji ustalonych celów, jak chociażby udzielenie pomocy osobom bardziej potrzebującym. Odnosząc się do okoliczności sprawy wskazano, że organy były zobligowane uwzględnić nie tylko uzyskiwany przez skarżąca dochód, ale również potrzeby innych beneficjentów udzielanej pomocy, w kontekście posiadanych środków oraz fakt, iż skarżąca z tej pomocy wielokrotnie już korzystała (nawet jeżeli mogła być ona przeznaczona jedynie na konkretne cele). Organy miały również obowiązek wziąć pod uwagę, że remont dachu, powinien być sfinansowany także przez innych współwłaścicieli budynku, na których ciążył taki sam obowiązek jego utrzymania w należytym staniej, jak na stronie skarżącej.

Źródło: CBOSA