Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Pomoc społeczna: Prawo i zarządzaniePrawo do lokalu socjalnego nie stanowi natomiast tańszej alternatywy zamieszkiwania dla osób eksmitowanych, których sytuacja materialna, rodzinna i osobista uległa poprawie na tyle, że mogą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe własnym staraniem. Wyrok Sądu rejonowego w Złotoryi I Wydział Cywilny z 28 listopada 2012 r. Sygn. akt: I C 442/12.

 

Umowa najmu lokalu socjalnego jest zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów umową zawieraną na czas oznaczony, także z osobą, co której Sąd na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego (art. 23 ust. 2). Czas trwania umowy najmu lokalu socjalnego ustala gmina samodzielnie w warunkach przyznanej jej ustawą swobody kształtowania polityki mieszkaniowej. W praktyce jest to rok czasu, który pozwala gminie na ocenę sytuacji materialnej, rodzinnej i osobistej najemcy, a w ślad za tym weryfikację potrzeby przyznania mu lokalu socjalnego na kolejny okres czasu. Warunkiem przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego jest bowiem ustalenie przez gminę, że najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy (ust. 3). Będzie tak jedynie wówczas, gdy najemca po upływu wskazanego okresu najmu ponownie otrzyma prawo do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia sądowego albo okaże się, że nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, a dochody jego gospodarstwa domowego są na tyle niskie, że nie przekraczają wysokości określonej w uchwale gminy (ust. 2).

Lokale socjalne mają zapobiegać bezdomności osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania, a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom gminy. Prawo do lokalu socjalnego nie stanowi natomiast tańszej alternatywy zamieszkiwania dla osób eksmitowanych, których sytuacja materialna, rodzinna i osobista uległa poprawie na tyle, że mogą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe własnym staraniem. Takie jest rationis legis przepisów komentowanej ustawy, które wyraźnie przeciwstawiają kategorię lokali socjalnych, jako lokali po prostu nadających się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, innym lokalom służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (art. 2 ust. 1 pkt 4 - 6 ustawy).

Źródło: http://orzeczenia.ms.gov.pl/