Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

rozmowa opieka_rodzinaPo raz kolejny potwierdza się teza, że przepisy, zwłaszcza związane z przyznawaniem świadczeń o charakterze socjalnym, należy interpretować szeroko, mając przede wszystkim cel jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu danej regulacji.

W wyroku WSA w Łodzi z 15 października 2013 r. sygn. II SA/Łd 815/13 wskazano, że rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu art. 16a ustawy, ma miejsce także wówczas gdy następuje, podyktowane wyłącznym zamiarem sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem najbliższej rodziny, niepodjęcie owych form aktywności zawodowej, w sytuacji gdy było to możliwe, bowiem osoba rezygnująca z zatrudnienia była zdolna do ich podjęcia Działaniem nielicującym z zasadami demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji R.P.) byłoby forsowanie takiej interpretacji omawianego przepisu, która upatrywałaby w powyższej regulacji podstawy do jedynie formalnego, a w rzeczywistości wyłącznie fikcyjnego podjęcia zatrudnienia, wykonywania pracy zarobkowej, lub uzyskania statusu bezrobotnego (Źródło: CBOSA)

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny wcześniejsze wyroki innych sądów administracyjnych wskazują, że taki będzie prawdopodobny kierunek wykładni.