Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej wyróżnia się dwa odrębne stany faktyczne pozwalające na uznanie osoby za bezdomną. Pierwszy odnosi się do osoby, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym i jednocześnie nie posiada stałego zameldowania, drugi dotyczy osoby niezamieszkującej w lokalu mieszkalnym, posiadającej stałe zameldowanie w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. W przypadku każdej z tych sytuacji przewidziane w ustawie przesłanki muszą występować łącznie. Postanowienie NSA z 20 grudnia 2016 r. sygn. OW 194/16.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyOd 1 stycznia zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyNa najbliższym posiedzeniu Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST omawiany będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ma na on celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Konieczność wprowadzenia zmian do ustawy wynika z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz wniosków płynących z realizacji pierwszej edycji programu popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDecyzja pozbawiająca statusu osoby bezrobotnej będzie określała termin utraty statusu bezrobotnego z mocą wsteczną (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2016 r., I OSK 227/15).

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzyznawanie zasiłku celowego specjalnego jest decyzją podejmowaną w ramach tzw. uznania administracyjnego, po dokonaniu właściwego ustalenia stanu faktycznego i jego oceny, w szczególności pod kątem czy w przedmiotowej sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony przypadek". Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 1 grudnia 2016 r. sygn. III SA/Kr 986/16.