Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Konwent Marszałków Województw RP doceniając inicjatywę i otwarcie możliwości dla oganizacji społecznych, wskazuje na ułomności rozwiązania. Chodzi o uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program współfinansowania projektów organizacji społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych, które uzyskały dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Wnioskodawca ma dzięki temu wsparciu możliwość sfinansowania swojego wkładu. Jednak w opinii konwentu wdrażanie programu obarczone jest formalno-prawnymi wątpliwościami.

Marszałkowie zwracają uwagę, że program ogranicza potencjalnych beneficjentów do organizacji, które będą realizować przedsięwzięcia kierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W konsekwencji program ma więc niewielki zasięg oddziaływania. A jednocześnie na zarządy województw nałożono odpowiedzialność finansową, prawną i organizacyjną względem PFRON.

Konwent proponuje, by do współfinansowania z PFRON wprowadzić zasady analogiczne do stosowanych przy współfinansowaniu z Funduszu Pracy, subwencji oświatowej lub innych źródeł publicznych. Bowiem nie nakładają one na zarządy województw, organizujące konkursy, dodatkowych zobowiązań. Nie stawiają urzędów marszałkowskich w roli pośredników. Dlatego marszałkowie apelują, by współfinansowanie wkładu własnego było przekazywane beneficjentom bezpośrednio przez fundusz, bez pośrednictwa zarządów województw.

Źródło: stanowisko nr 20 Konwentu Marszałków Województw RP z 29.09.2016