Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W Krakowie 7 i 8 listopada odbył się Europejski Kongresu Mobilności Pracy. Jego uczestnicy wysłuchali trzynastu wystąpień, wygłoszonych przez specjalistów w zakresie delegowania pracowników z czterech krajów przyjmujących i wysyłających najwięcej pracowników delegowanych. Pierwszego dnia udział w obradach wziął Wiceminister Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obecność zarówno przedstawicieli administracji publicznej, jak i przedsiębiorców, naukowców i prawników pozwoliła na zrealizowanie nadrzędnego celu Kongresu – stworzenia forum wymiany myśli do wszystkich stron zainteresowanych tematyką delegowania.

Tematyka poruszana podczas drugiego dnia Kongresu była niezwykle zróżnicowana. Zaczynając od analizy generalnych europejskich aktów prawnych (w sprawach prawa właściwego dla zobowiązań umownych – Rzym I), przez kwestie związane z opodatkowaniem (przedstawione przez przedstawicieli PwC), różnice w systemach prawa pracy obowiązujących w różnych krajach, po omówienie wewnętrznych procedur obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, techniczne przygotowywanie dokumentacji związanej z delegowaniem oraz uwarunkowaniami wewnątrz grup kapitałowych.

Praktyczne warsztaty opierały się w dużej mierze na konkretnych przykładach, analizie przepisów i orzeczeń sądowych. W przypadku delegowania znajomość tych przypadków, interpretacji dokonywanej przez urzędników i sądy jest kluczowa. Niedookreśloność przepisów stwarza problemy nawet z najbardziej podstawowymi pojęciami – co podkreślał Mecenas Daniel Górecki. Naczelnik Anna Siwiecka, zwracała z kolei uwagę na konieczność dostarczania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnego obrazu sytuacji delegowanego pracownika. Brak dostatecznych informacji może skutkować decyzją odmowną w odpowiedzi na wniosek o wydanie zaświadczenia A1.

Omówiono również nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w Niemczech, Belgii oraz Francji. Równocześnie zorganizowaliśmy transmisję obrad Parlamentu Europejskiego, podczas których wyniki swoich badań przedstawił dr Marek Benio. Po raz pierwszy badania te zostały zaprezentowane w poniedziałek, podczas prelekcji otwierającej IV EKMP. Wtorkowe wystąpienie było premierą badań w Brukseli.

Kongres odbył się Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, a wzięło w nim udział ponad 300 uczestników.

Źródło: ekmp.pl