Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Starostowie podlascy apelują do zarządu województwa o tworzenie podobnych możliwości finansowania dla samorządów skupionych na obszarze funkcjonalnym Białegostoku (objętych mechanizmem ZIT) oraz poza nim. Źródłem apelu jest uprzywilejowanie samorządów leżących w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w konkursie dotyczącym pomocy społecznej.

Podlaski urząd Marszałkowski ogłosił dla wnioskodawców z białostockiej aglomeracji konkurs na projekt zintegrowany (czyli co najmniej dwa przedsięwzięcia powiązane ze sobą) w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkalnictwa wspomaganego. Regulamin konkursu zakładał wprost, że "działaniom realizowanym na rzecz wysokiej jakości usług społecznych, wspieranym ze środków EFS, powinno towarzyszyć wsparcie uzupełniające w zakresie infrastruktury usług socjalnych.". W konkursie połączone zostało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego. To łączenie finansowania odbywało się w ramach dwóch osi priorytetowych programu: VII. dedykowanej usługom społecznym, finansowanej z EFS oraz VIII. przeznaczonej do finansowania z EFRR infrastruktury usług socjalnych. W ramach działań obu osi określone zostały poddziałania dedykowane wyłącznie wnioskodawcom z BOF.

Podlascy samorządowcy powiatowi podkreślają, że innym wnioskodawcom nie umożliwiono takiej opcji, pomimo ogromnych potrzeb infrastruktury pomocy społecznej. Uznają tę sytuacją za "głęboko niesprawiedliwą" i jako przejaw nierównego traktowania podmiotów, stawiając w uprzywilejowanej pozycji wnioskodawców z obszaru funkcjonalnego Białegostoku. Starosowie podlascy zwracają się do zarządu województwa o ogłoszenie analogicznego konkursu również dla wnioskodawców spoza aglomeracji.