Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Prawo i zarządzanie

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

To czy wojewódzkie rady dialogu społecznego działają należycie powinno zostać ocenione po odpowiednio długim upływie czasu, pogłębionej analizie i ewaluacji oraz konsultacjach w regionach, których to zmiana dotyczy.

29 września br. Konwent Marszałków Województw RP podjął stanowisko w sprawie lipcowego projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Marszałkowie z zadowoleniem przyjęli informację dotyczącą uzgodnienia partnerów dialogu społecznego w sprawie odłożenia prac nad organizacją i funkcjonowaniem dialogu społecznego do terminu rewizji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego z 24 lipca 2015 r. określonego w tej regulacji oraz deklaracji rządu o wycofaniu się z lipcowego projektu nowelizacji.

Konwent stanowczo sprzeciwia się pomysłowi przejścia zadania zapewnienia funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego do kompetencji wojewodów jako organów administracji rządowej w terenie.

Rady wojewódzkie, za których funkcjonowanie odpowiadają marszałkowie zastąpiły wojewódzkie komisje dialogu społecznego działające przy wojewodach. Jak przypominają marszałkowie, była to realizacja postulatu partnerów społecznych mającego na celu uniezależnienie instytucji dialogu społecznego od administracji rządowej. – Nowe zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce zostały wypracowane właśnie w trwającym wiele miesięcy dialogu – czytamy w stanowisku.

Marszałkowie podkreślają, że zamysł wprowadzenia zmiany po krótkim, bo zaledwie ośmiomiesięcznym okresie funkcjonowania rad wojewódzkich wzbudził sprzeciw. Tym bardziej, że wojewódzkie rady powołane w większości w grudniu 2015 r. w nowej formie osiągnęły już sukcesy. M.in. odbywają się posiedzenia plenarne, funkcjonują tematyczne zespoły, opiniowane są dokumenty wojewódzkie, w razie konfliktu prowadzone są negocjacje. Zapowiada się także intensyfikacja prac rad wojewódzkich.

Konwent nie zgadza się ponadto na stawianie marszałków w niczym nieuzasadnionym, niekorzystnym świetle, czego przejawem jest treść uzasadnienia do projektu nowelizacji z lipca br. Wynika bowiem z niego, że odnotowano znaczne mankamenty w funkcjonowaniu wojewódzkich rad. Jednocześnie jednak nie podano ani jednego przykładu takich sytuacji.

W ocenie marszałków jedynym mankamentem jest sposób finansowania rad i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. Są one nieadekwatne, co jest m.in. wynikiem błędnych wyliczeń co do kosztów funkcjonowania wojewódzkich komisji dialogu społecznego pokrywanych przez urzędy wojewódzkie w latach 2010-2014. Widoczna jest także rażąca dysproporcja między kwotami przeznaczonymi na funkcjonowanie rad wojewódzkich a na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i obsługującego ją biura.

Dlatego Konwent wnosi o dokonanie rzetelnej oceny funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających adekwatne finansowanie rad wojewódzkich.