Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinister Pracy i Polityki Społecznej poinformował o przesunięciu środków w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla samorządów powiatowych. To efekt działań Związku Powiatów Polskich.

Minister poinformował o tym ZPP pismem z 8 lipca br. – W planie finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z innych środków zostały przesunięte środki, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym będą przekazane samorządom powiatowym – pisze minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kwota środków, o które zmieniony został plan finansowy PFRON wyliczona została m.in. w oparciu o założenie możliwości przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie.

Dodatkowe pieniądze cieszą powiaty. To pierwsza od lat podwyżka przeznaczona na każdego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Będzie je można wykorzystać np. na dodatkowe zajęcia ruchowe, terapię czy zakup sprzętu dla uczestników warsztatów.

Warsztaty terapii zajęciowej są finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych. Możliwe jest też pozyskiwanie finansów z innych źródeł, np. z darowizn osób prywatnych, sponsorów. Sama działalność warsztatu jest niezarobkowa.