Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Pomoc społeczna: Aktualności i ekonomia

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 roku (sygn.. akt K 27/12) orzekł, że przepisy wygaszające z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw decyzje, na podstawie których było przyznane prawo do świadczeń pielęgnacyjnych są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją ma nastąpić na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, której projekt został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek nie będzie przysługiwał za okresy, w których zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna będzie wynosił 520 zł miesięcznie i będzie przyznawany wyłącznie na wniosek. Wniosek w tej sprawie musi być złożony w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (z pewnymi wyjątkami) pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Projekt ustawy będzie opiniowany przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.