Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Dnia 9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie z 28 lipca 2008 r. Nowe przepisy powielają jednak dotychczasowe rozwiązania i nie wprowadzają zmian w porządku prawnym. Zmiana rozporządzenia wynikała ze zmian w przepisach przewidujących upoważnienie do wydania rozporządzenia wykonawczego.

Źródło: www.lexpolonica.pl