Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKontynuujemy temat koordynacji przez asystenta rodziny pomocy o której mowa w art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” nakłada dodatkowa zadania na asystentów rodziny. Zadania, o których mowa w przywołanym przepisie mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy - corocznie ma to być kwota nie większa niż 70 mln złotych.

Środki finansowe mają być przekazywane wójtom na podstawie umów zawartych z właściwymi wojewodami. Jak w praktyce będzie wyglądać proces finansowania zadania jest jednak dużą niewiadomą, z uwagi na brak szczegółowych przepisów w tym zakresie. Zadania asystentów będą zadaniami własnymi a z przepisów ustawy nie wynika aby środki Funduszu Pracy miały w tym przypadku charakter dotacji, której celem miałoby być dofinansowanie tych zadań. Nie wiadomo również jak długo gminy będą musiały czekać na środki finansowe, w przypadku pojawienia się potzreby sfinansowania zadania. Warto również nadmienić, że z literalnego brzmienia art. 9 ustawy środki z Funduszu Pracy będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie zadań w zakresie koordynacji, o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”, co w praktyce oznacza że środki te raczej w niewielkim stopniu przyczynią się do wzrostu liczby asystentów rodzin, czy poprawy warunków finansowych ich zatrudnienia.

Wątpliwości budzi również to czy osoby, które skorzystają z usług koordynacyjnych asystenta będą wliczane do maksymalnego limitu liczby rodzin, o którym mowa art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że nie. Przywołany przepis stanowi, że cyt. „Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15”, tymczasem z osobami, o których mowa w art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” asystent nie będzie prowadził pracy, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.