Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySkoro racjonalny ustawodawca ustanowił w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, kryteria przyznawania tych dodatków związane z normatywną powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, to nie można dla faktycznego obejścia tych regulacji wykorzystywać przepisów innych ustaw, w tym ustawy z o pomocy społecznej, celem przyznania stałej pomocy odpowiadającej funkcjonalnie dodatkowi mieszkaniowemu dla osoby nie spełniającej kryteriów otrzymywania takowego dodatku.

Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 24 listopada 2016 r. sygn. II SA/Po 700/16.

Źródło: CBOSA