Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyZasadniczo zasiłek celowy nie może być przyznany na zaspokojenie zobowiązań alimentacyjnych ciążących na takim dłużniku alimentacyjnym, który dobrowolnie zgodził się na uiszczanie zobowiązania alimentacyjnego wobec inne osoby.

Wyrok WSA w Krakowie z 29 listopada 2016 r. sygn. III SA/Kr 929/16.

W uzasadnieniu sąd wskazał m.in. dobrowolne zobowiązanie się samego skarżącego do uiszczania alimentów na rzecz swojej żony nie może uzasadniać obciążenia kwotą owych alimentów organu pomocy społecznej. Sam skarżący znając swoją sytuację rodzinną i majątkową, powinien rozważyć, czy będzie miał środki na uiszczanie alimentów i skąd te środki uzyska. Brak owego rozważenia, albo też uznanie przez skarżącego, że to ze środków pomocy społecznej będą owe alimenty opłacane, nie może być traktowane jako zaspokajanie niezbędnej potrzeby bytowej samego skarżącego w rozumieniu art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Takie przerzucanie dobrowolnego obowiązku na ośrodek pomocy społecznej ani nie mieści się w celach oraz zasadach przyznawania pomocy społecznej, ani też nie jest w interesem publicznym pokrywanie potrzeb danej osoby, które nie są potrzebą bytową tej osoby.

Źródło: CBOSA