Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest on świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Tegoroczne święto było okazją, aby uhonorować pracowników samorządów i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu gostyńskiego. Uroczystość, zorganizowały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Poniecu, Urząd Gminy w Poniecu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu.

Włodarze gmin i powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 112 osób z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Krobi, w Borku Wlkp., w Pogorzeli, w Piaskach, w Pępowie i w Poniecu, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z filiami w Gostyniu i w Krobi, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzonych przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Centurm Integracji Społecznej w Krobi, Spółdzielni Socjalnej w Borku Wlkp. i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, a także wyróżniających się szczególnie rodziców zastępczych

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie blisko pięciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, ale też i rodziny zastępcze i pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie. Jest to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia, a specjaliści muszą podejmować czasem decyzje chroniące osoby, choć niezgodne z ich oczekiwaniami.

Źródło:www.borekwlkp.pl