Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Elektroniczny Krajowy System Orzekania o Niepełnosprawności nie pozwala na ustalenie aktualnej liczby osób niepełnosprawnych zameldowanych lub przebywających na terenie danego powiatu.

Tak wynika z informacji przekazanej Związkowi Powiatów Polskich przez Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Pismo z 27 października br. jest odpowiedzią na stanowisko podjęte1 czerwca br. przez Zgromadzenie Ogólne ZPP. W stanowisku tym starostowie stwierdzają, że osoby niepełnosprawne nie mają zapewnionego równego dostępu do usług i świadczeń publicznych, a algorytm rozdzielania środków na zadania realizowane przez powiaty oparty jest o mało wiarygodne dane. Stanowisko opisywaliśmy tutaj.

Pomimo faktu, że Elektroniczny Krajowy System Orzekania o Niepełnosprawności jest jedynym systemem informatycznym w systemach orzecznictwa, w którym aktualizowane są informacje o populacji osób niepełnosprawnych w czasie (prawie) rzeczywistym, to na podstawie wygenerowanych z tego systemu danych nie można ustalić aktualnej liczny osób niepełnosprawnych zameldowanych lub przebywających na terenie określonego powiatu, ponieważ:

 • pełne dane gromadzone są od dnia 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że w systemie nie ma danych o osobach z orzeczoną niepełnosprawnością przed tą datą,
 • nie są aktualizowane na bieżąco dane o zmarłych osobach,
 • gromadzone dane dotyczą wyłącznie osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności, co oznacza, że w systemie nie są gromadzone dane z innych systemów orzeczniczych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz służb mundurowych – czytamy w odpowiedzi.

O braku relacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz obsługiwanymi przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dublowanie się części danych w systemach przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej informowali już 17 czerwca br. podczas posiedzenia roboczego zespołu ds. zdrowia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wówczas także z przedstawionych informacji można było wywnioskować, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie jest zainteresowane rozwiązaniem sygnalizowanego problemu poprzez integracje systemów informatycznych.

Pisemna odpowiedź nie wskazuje również na to, aby planowane były jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.

Podobnie jak i w czerwcu, także teraz strona rządowa utrzymuje ponadto, że liczba osób niepełnosprawnych uwzględniana w algorytmie przekazywania powiatom środków na realizację określonych zadań a pochodząca z danych Głównego Urzędu Statystycznego jest aktualna i wiarygodna. Tak jest mimo tego, że ostatnio dostępne dane GUS pochodzą z 2011 r. z przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego podczas którego nie wszystkim Polakom zostały zadane pytania o niepełnosprawność, a dane zostały uogólnione na całą populację.