Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: Nieprzypisany

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. Uczestnikom przedstawiona została aktualna informacja na temat realizacji Gwarancji w 2016 r. przez wszystkie instytucje wspierające młodzież na rynku pracy: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”) oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Specjalnym gościem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, którego przedstawiciele przedstawili działania w zakresie docierania z ofertą aktywizacyjną do młodzieży w Małopolsce.

Spotkanie było także okazją do prezentacji i omówienia raportu Komisji Europejskiej dotyczącego blisko 3 lat realizacji Gwarancji dla młodzieży w Unii Europejskiej. Jak pokazują dane przedstawione w opracowaniu Komisji, Polska jest jednym z europejskich liderów w zmniejszaniu bezrobocia młodzieży. Pomiędzy 1 stycznia 2014 r., kiedy to rozpoczęła się realizacja Gwarancji, a końcem II kwartału 2016 r. stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata spadła w Polsce z 27,1% do 17,0%.

- Dziś, w niemal 3 lata od rozpoczęcia realizacji Gwarancji dla młodzieży nadszedł dobry moment do podsumowania naszych wspólnych wysiłków. Widzimy ich wymierne efekty w postaci szybko zmniejszającej się liczby młodych bezrobotnych. Jednak wyzwaniem pozostaje docieranie z ofertą wsparcia do nieaktywnych i najbardziej oddalonych od rynku pracy -  podkreślił Przewodniczący Zespołu, Minister Stanisław Szwed.

Powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lipcu 2015 r., Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży formalizuje współpracę Ministerstwa z organizacjami młodzieżowymi i młodzieżowymi strukturami partnerów społecznych. Do zadań Zespołu należy opiniowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Gwarancji dla młodzieży, a także sprawozdań z realizacji tej inicjatywy oraz proponowanie nowych rozwiązań. Dodatkowo, Zespół ma za zadanie wypracowywać rekomendacje w zakresie działań promocyjnych, upowszechniać i promować działania w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Źródło: mpips.gov.pl