Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanySkoro istotą wspólnego gospodarowania jest także pozostawanie na utrzymaniu osoby, z którą się mieszka, to stwierdzony w trakcie wywiadu środowiskowego fakt wspólnego zamieszkiwania strony z matką oraz przeznaczania na utrzymanie domu i rodziny przede wszystkim kwoty świadczenia pielęgnacyjnego matki otrzymywanego z tytułu sprawowanej opieki nad stroną, nie pozwala na traktowanie strony jako osoby samotnie gospodarującej. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 15 listopada 2016 r. sygn. II SA/Bk 453/16.

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

altDecyzja w sprawie powołania Rzecznika ds. Osób Starszych, którego zadaniem byłaby koordynacja projektów do łódzkich seniorów zostanie podjęta przez radnych Łodzi na jednej z najbliższych sesji.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej to specyficzny rodzaj umowy pomiędzy organem pomocy społecznej a osobą ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej zawartej zgodnie z wzorem urzędowym, do której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego, a która to umowa określa uprawnienia i obowiązki stron wynikające z ustawy o pomocy społecznej mające na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o objęcie jej pomocą społeczną.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyKontynuujemy temat przyznawania jednorazowego świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Będzie miała wpływ na sposób ustalania wynagradzania również dla osób wykonujących zawody asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.