Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

POLITYKA SPOŁECZNA

Tematy: Pomoc Spoleczna

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Polityka społeczna

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo uznania danej osoby za bezdomną wymaga sprawdzenia, czy osoba ta faktycznie nie ma możliwości zamieszkania w lokalu, w którym jest zameldowana – nawet wówczas, gdy lokal ten jest oddalony od obecnego miejsca pobytu, a sama osoba zainteresowana nie wyraża woli powrotu do niego.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyRozpoznając sprawę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia organ w toku postępowania obowiązany jest stosownie do art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej zbadać, czy zachodzą przesłanki do odstąpienia od żądania zwrotu.

Polityka społeczna - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyJak wskazuje się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym posiadanie statusu bezrobotnego nie jest powiązane z faktem rzeczywistego wykonywania działalności gospodarczej, lecz z okolicznością formalnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2015 r., II SA/Po 697/15, nieprawomocny).

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że w toku realizacji  „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2016” powstały niewykorzystane środki, które przeznacza się na dofinansowanie zadań w module 1 (utworzenie w 2016 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie funkcjonowania w 2016 r. tych miejsc).

Polityka społeczna - Aktualności i ekonomia

Nieprzypisany: NieprzypisanyOsoba niezdolna do samodzielnego funkcjonowania nie może pozostać bez opieki w sytuacji, gdy jej opiekun nie może się nie zająć.