Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

Legislacja

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Do Sejmu trafił projekt klubu Kukiz15, który dotyczy uregulowania dostępu do broni. Zgodnie z zamierzeniem projektodawców pozwolenie na broń będzie wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę lub prezydent miasta na prawach powiatu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia. Pozwolenie na broń będzie wydawane na czas nieokreślony, z wyjątkiem pozwolenia rozszerzonego, które wydawane będzie na 5 lat.

Legislacja - Kalendarium

Nieprzypisany: NieprzypisanyNajbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 15. i 16. listopada. W tych dniach zbiorą się również senatorowie. W porządku posiedzenia Senatu znalazło rozpatrzenie przyjętych przez Sejm nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Natomiast do porządku wtorkowego posiedzenia Sejmu może trafić projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrażającej PROW 2014-2020, którym zajmie się komisja rolnictwa. Interesująca dla samorządowców może być również tematyka wtorkowych posiedzeń kilku innych komisji, choć większość z nich będzie miała charakter informacyjny.

Legislacja - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo zaopiniowania przez KWRiST trafił projekt zmian w Kodeksie pracy związany ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: NieprzypisanyKlub Kukiz15 skierował do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Istotną zmianą jaką wprowadza niniejszy projekt jest bez wątpienia zmiana podmiotów, które będą mogły dzierżawić obwody łowieckie oraz trybu udzielania dzierżawy.

Legislacja - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 r.