Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

Sejm, Senat i Prezydent

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: NieprzypisanyPosłowie klubu Nowoczesna przedstawili w Sejmie projekt ustawy o utworzeniu w Województwie Wielkopolskim związku metropolitalnego. Wzorowali się na rozwiązaniach przyjętych w projekcie ustawy o utworzeniu związku metropolitalnego w Województwie Śląskim, autorstwa resortu administracji i przyjętego przez rząd we wrześniu br. Obie propozycje regulacji utworzenia i funkcjonowania związków metropolitalnych, mimo że bardzo do siebie podobne, mają również elementy różniące. Niektóre z nich są zasadnicze.

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo konsultacji trafił projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Centrum ma być nową instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i tym samym zastąpić dotychczasowe działania w tym zakresie ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, które dotyczyły jedynie części zadań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Narodowego Centrum sprawować będzie Prezes Rady Ministrów. Czynności związane z nadzorem Narodowego Centrum, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wykonywać będzie Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: NieprzypisanyRozliczenie poprzedniego okresu wbrew pozorom jeszcze się nie zakończyło. Obecnie system rozkręca się bardzo powoli z wielu powodów. Ale w ostatnim miesiącu nastąpiło odbicie od dna i ma być tylko lepiej. To wnioski z dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego, omawiającej 14 grudnia stan wdrażania programów operacyjnych polityki spójności na lata 2007-2013 i 2014-2020.

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: NieprzypisanyPo przyjęciu ustawy Prawo oświatowe i Przepisów wprowadzających tę ustawę nocą 14 grudnia br., przepisy te trafiły do Senatu.

Legislacja - Sejm, Senat i Prezydent

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo sejmu trafił senacki projekt zmian w podatku akcyzowym. Projektowana ustawa powoduje objęcie podatkiem wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t. Ustawa zwalnia z podatku motocykle (dziś także nieobjęte podatkiem akcyzowym), samochody zabytkowe (muszą spełnić dodatkowe kryteria uznania za zabytkowy) oraz autobusy (te, które mieszczą się w kategorii do 3,5 t, ponieważ autobusy są objęte podatkiem od środków transportowych).