Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

Legislacja - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składania rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku organizacje, których przychód nie przekroczył 100 tys. zł w danym roku będą informować o swojej działalności w formie sprawozdania uproszczonego.

Nowe wzory sprawozdań określone zostaną poprzez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, którego to rozporządzenia projekt został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Sprawozdanie merytoryczne (pełne) nie odbiega swym zakresem przedmiotowym od zakres dotychczas obowiązującego sprawozdania – i zawiera w szczególności charakterystykę prowadzonej działalności pożytku publicznego, informacje o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, dane o osobach zatrudnionych w organizacji, kwocie wynagrodzeń wypłaconych członom organów organizacji sytuacji finansowej organizacji.

Do zakresu uproszczonego sprawozdania merytorycznego, obok danych o organizacji oraz prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, wchodzą m.in. ogólne informacje finansowe, zatrudnieniu pracowników oraz o członkach i wolontariuszach.
Nowe wzory mają mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 roku.