Legislacja - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Minister Rozwoju Regionalnego przesłał do zaopiniowania przez Komisję Wspólną projekt aktualizacji Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Podstawowe zmiany dotyczą przeprowadzania konsultacji społecznych nad propozycją listy projektów dla danego krajowego lub regionalnego programu operacyjnego.

Zgodnie z propozycją w ramach procesu aktualizacji list procesowi konsultacji społecznych poddane są wyłącznie nowe projekty zgłoszone przez Instytucje Zarządzające lub Instytucje Pośredniczące (I lub II stopnia) do umieszczenia na listach. Celem konsultacji społecznych nowych projektów jest zebranie opinii i uwag na temat tych propozycji. Partnerzy biorący udział w konsultacjach społecznych nie mogą zgłaszać dodatkowych nowych projektów, a jedynie opinie i uwagi do propozycji nowych projektów skierowanych do konsultacji.

Projekt przynosi również liczne zmiany redakcyjne i porządkowe (w tym stanowiące konsekwencję likwidacji Instytucji Strategicznej NSRO).