Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

Legislacja - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Dowód własności pojazdu z wykorektorowaną ceną, dopuszczenie do stosowania na motorowerach zbytkowych tablic motorowerowych zwyczajnych albo motocyklowych zabytkowych, PY jako dodatkowy wyróżnik Poznania na tablicach rejestracyjnych – to zaledwie kilka zmian jakie przynosi projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Rozporządzenie zawiera cztery grupy zmian:

  • związane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta – wchodząca w życie 22 czerwca – wprowadza nowy system homologacji pojazdów, co pociąga za sobą m.in. konieczność uwzględnienia nowej siatki pojęciowej oraz nowych rodzajów dokumentów koniecznych do przedkładania organowi rejestrującemu przy pierwszej rejestracji nowego pojazdu;
  • związane z dostosowaniem rozporządzenia do ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw. Zmiany polegają na określeniu procedury rejestracji pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • określenie wzoru oznakowania pojazdu kierowanego w okresie próbnym przez osobę, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B („zielony listek”);
  • zmiany porządkowe wynikające z praktyki stosowania obecnych przepisów. Prócz zmian wymienionych w leadzie do niniejszego artykułu są to m.in. wprowadzenie możliwości stosowania tablic rejestracyjnych samochodowych dla ciągników rolniczych, ustalenie, że w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego wynikającego ze zmiany granic powiatu lub miasta na prawach powiatu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne wydane przez ten organ przed dniem wejścia w życie zmiany granic, zachowują ważność do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, stworzenie możliwości sprawdzenia terminu następnego badania technicznego w centralnej ewidencji pojazdów przy wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Projekt rozporządzenia będzie rozpatrywany przez Komisję Wspólną w trybie obiegowym. Termin zgłaszania uwag upływa 15 maja.