Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EUROFUNDUSZE 2014-2020

Serwis główny - EUROFUNDUSZE 2014-2020

Nieprzypisany: NieprzypisanyInwestycje w infrastrukturę szpitalną będą mogły być przedmiotem wniosku na konkurs, który 1 lutego ogłosi zarząd Województwa Podlaskiego. Nabór projektów ogłoszony zastanie w ramach poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO. Trwać będzie pięć miesięcy. Rozstrzygnięcie przewidziano na wrzesień. Na dofinansowanie przeznaczono 37 mln euro.

Serwis główny - EUROFUNDUSZE 2014-2020

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinisterstwo Zdrowia opubliowało kolejny pakiet tzw. map potrzeb zdrowotnych. Jest on dedykowany trzydziestu grupom chorób w podziale na poszczególne województwa.

Serwis główny - EUROFUNDUSZE 2014-2020

Nieprzypisany: NieprzypisanySzesnaście miast na prawach powiatu otrzymało dofinansowanie na swoje inwestycje drogowe z programu Infrastryktura i Środowisko 2014-2020. Wśród beneficjantów są: Tarnów, Leszno, Tychy, Zamość, Rybnik, Bydgoszcz, Częstochowa, Łomża, Wałbrzych, Kraków, Gliwice, Świnoujście, Nowy Sącz, Toruń, Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski.

Serwis główny - EUROFUNDUSZE 2014-2020

Nieprzypisany: NieprzypisanyPojecie szkody w budżecie ogólnym UE, określone w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006, zostało ujęte dwojako: jako szkoda realna, bądź potencjalna. Szkoda realna, to uszczerbek, który łatwo konkretnie zmierzyć i określić jego wysokość. Wystarczy jednak samo tylko wykazanie, że określone zachowania beneficjenta mogły jedynie - choć wcale nie musiały - narazić ogólny budżet UE na uszczerbek, nawet bliżej niewykazany, tj. uszczerbek potencjalny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 881/14, publ. CBOiS).

Serwis główny - EUROFUNDUSZE 2014-2020

Nieprzypisany: NieprzypisanyNarodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej od 9 stycznia zbiera projekty dotyczące systemu gospodarki wodami opadowymi w miastach. Konkurs trwać będzie do połowy marca. Na dofinanowanie przeznaczono trzysta milionów zł. Co do zasady finansowanie mają być przedsięwzięcia z miast ujętych w projekcie pozakonkursowym, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej stu tys. mieszkańców. Możliwa jednak będzie również realizacja projektów w miastach o gęstości zaludnienia wyższej niż 1200 mieszkańców na km kw. oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa.