Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej » ×

A A+ A++ A A A A A

EDUKACJA

Tematy: Edukacja

Aktualności i ekonomia

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Prawo i zarządzanie

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Edukacja: Prawo i orzecznictwo

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 22 grudnia br. podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyInterpretując przepis art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela należy dojść do wniosku, iż z regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego musi wynikać wyraźnie wysokość tych dodatków, tak aby zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający ten dodatek wiedzieli jaka jest jego wysokość (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r., I OSK 1789/15).

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyDo konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: NieprzypisanyPrzypadki „szczególnie uzasadnione" dla odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego w orzecznictwie powszechnie są ujmowane wąsko - jako sytuacje, w których doszło do rażących uchybień niepozwalających na dalsze zajmowanie stanowiska, zatem prowadzących do konieczności natychmiastowego odsunięcia osoby pełniącej funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej od pracy na tym stanowisku. Dotyczą sytuacji drastycznych, rażąco sprzecznych z celami powołania na stanowisko, a więc innych od tych, dla których przewidziany jest "normalny" tryb odwołania ze stanowiska z końcem roku szkolnego (p. art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b, c ustawy o systemie oświaty). Wyrok NSA z 22 listopada 2016 r. sygn. I OSK 1592/16.

Edukacja - Prawo i zarządzanie

Nieprzypisany: Nieprzypisany

Długotrwała nieobecność w pracy osoby piastującej funkcję dyrektora zespołu szkół z powodu czasowej niezdolności do pracy, nie uzasadniała opieszałości w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.